1-En az ortaokul mezunu olduğunu gösterir belge
2-Sağlık Raporu (İşyeri hekimi, hastane veya belediye polikiliğiniğinden ) Raporda meslek adı yazılacak.
3-Nüfus cüzdanı fotokopisi
4-İşyerinde çalışan ustanın Ustalık Belgesi ve Usta Öğreticilik Belgesi’nin fotokopileri.
5-İkametgah (E Devletten alınabilir)
6-1 adet vesikalık fotoğraf
7-Çıraklık Sözleşmesi (Merkezlerden verilecek)
8-Bakmakla Yükümlülük Bildirim Göstergesi ( 18 yaşından büyükler için e-devletten/SGK’dan)
9-İşyerinde Usta Öğretici çalıştırdığına dair taahhütname (Merkezden verilecek)

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİNE DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİN AVANTAJLARI:

1-Ortaokulu bitiren kız, erkek milli eğitim bakanlığı tarafından tanımlanan istediği 28 alan, 142 dalda birine kayıt yaptırabilir.
2-Mesleki Eğitim Merkezine kayıtlar yıl boyu devam etmektedir. Diğer okullardan nakil gelen öğrenciler hak kaybına uğramadan siteme geçiş yapabilirler.
3-Lise ve üst öğrenimde aldığı derslerden muaf tutulur.
4-Alan ve dalların fark derslerini vererek farklı alan/dalla geçiş yapabilir.
5-Haftada bir gün okula teorik eğitim; 4-5 beş gün işyerlerinde pratik eğitim yapılır.
6-Öğrencilere asgari ücretin en az % 30’u oranında ücret ödenir.
7-Öğrenciler iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta yapılır ve primleri devlet tarafından karşılanır.
8-2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren 9. Sınıfa başlayan öğrenciler ek dersleri almak suretiyle kalfalık belgesi, ustalık belgesi yanında meslek lisesi diploması da alabilecekler.
9-9. sınıfa alan ve dallarını seçerek başlayan öğrenciler 10. Sınıfı başarıp 11. Sınıf sonunda girecekleri sınavları başarmak suretiyle kalfalık belgesi; 12. Sınıfın sonunda ustalık belgesi almaya hak kazanarak bağımsız işyeri açma yetkisine sahip olurlar. Ayrıca ek dersleri alıp meslek lisesi diploması alan öğrenciler isterlerse yüksek öğretme de devam edebilirler.
10-Mesleki eğitim merkezlerine devam eden her öğrenci için işyeri sahiplerine devlet tarafından her ay teşvik ödemesi yapılmaktadır.